Gültekin Uysal

Genel Başkan

Özgeçmiş

Muhammed Kelleci

Siyasi İşler Başkanı

Özgeçmiş

Muhtar Mahramlı

Parlamento İlişkileri Başkanı

Özgeçmiş

Ahmet Uyanık

Teşkilat İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Adnan Turfan

Seçim İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Barbaros Hayrettin Binicioğlu

Yerel Yönetim İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Faik Tunay

Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanı

Özgeçmiş

Dr. Rıfat Melih Aktaş

Dış İlişkiler Başkanı

Özgeçmiş

Bülent Şahinalp

Ekonomik İşler Başkanı

Özgeçmiş

Cemal Enginyurt

Demokratik Kitle Örgütleri Başkanı

Özgeçmiş

Murat Aydoğdu

Kadın ve Gençlik İşleri Başkanı

Özgeçmiş

İlay Aksoy

Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı

Özgeçmiş

Gökhan Pınarbaşı

Türk Dünyası ve Yurtdışı Örgütlenmeler Başkanı

Özgeçmiş

Adnan Talip Parlak

Mali İşler Başkanı

Özgeçmiş

Doç. Dr. M. Serhan Yücel

Genel Sekreter

Özgeçmiş

Doç. Dr. Neslihan Çevik

Parti Sözcüsü

Özgeçmiş